عام- سلاممم من دیانا هستم و بهم نانا هم میگن =^= 15 سالمه. اینجا یه آرشیو و به عبارتی لیست برای انیمه هاییه که دیدم. از سال 92 اوتاکوعم و با انیمه وقتی آنها میگریند اوتاکو شدم. انیمه موردعلاقم کاراگاه کونانه =^=

دیگه چی بگم راجع به خودم- اوم... کیپاپر هم هستم، مولتی فنم. فندومای اصلیم استی و دبی هستن و بایسم چانهیه. اس ام استنم =^=

اوه من عاشق اوتایته هام و زیاد دنبالشون میکنمممم واقعا دوستشون دارم- اوتایته موردعلاقم مافومافوعه و گروه اوتایته موردعلاقم استرابری پرینسه. چوکورابی هم خیلی دوست دارممم.

رشتم ریاضیه و ریاضیم هم خوبه، چند سالی هست به محاسبات ذهنی و یوسیمس روی آوردم و خب توش پیشرفت کردم- به رشته های مهندسی خیلی علاقه دارم به خصوص برق، مکانیک و هوش مصنوعی.

انگلیسیم خوبه. تقریبا میشه گفت فول-

کتاب زیاد میخونم و کتاب موردعلاقم برادران کارامازوفه.

شطرنج بازی میکنم =^=

از کشورای ژاپن، اتریش و سوئیس خیلی خوشم میاد.

تایپم ISTP عه و ساین زودیاکم لئو. (الکی بدناممون کردن اونقدرا هم سگ نیستم-)

کم و بیش مینویسم ولی زیاد خوب نیستم-

آدم پرخوریم و بیشتر اوقات با پاستیل تو دهنم رویت میشم.

دیگه نمیدونم- روز خوش